Все лицензионные соглашения компании ДЕКА

РОЗІГРАШ КВИТКА НА ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ м. КИЇВ

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ

«РОЗІГРАШ КВИТКА НА ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ м. КИЇВ» (надалі за текстом – Умови Акції)


Умови Акції визначають місце, тривалість, умови та порядок участі та отримання призів в рекламно-маркетинговій акції «РОЗІГРАШ КВИТКА НА ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ м. КИЇВ» (надалі за текстом – Акція).

  1. Організатор Акції

      1. Організатором Акції виступає компанія «ДЕКА» (надалі за текстом – «Організатор»).  

  2. Місце проведення і тривалість Акції

2.1. Акція проводиться по всій торговій мережі магазинів «Дека» та на веб-сайті: www.deka.ua (надалі за текстом – Мережа «ДЕКА»). Проведення Акції розпочинається 20 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. і закінчується 23 травня 2018 року о 22 год. 00 хв. (надалі за текстом – Період проведення Акції). Акція проходить в один етап. Розіграш призів відбудеться 24 травня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. шляхом випадкового голосування на веб-сайті random.org

  1. Продукція (товари), придбання якої дає право на участь в Акції

3.1. В Акції може взяти участь будь-яка особа, яка відповідає вимогам ст. 4 Умов Акції та придбала будь-який годинник в Мережі «ДЕКА» в період проведення Акції.

  1. Вимоги до учасників Акції

4.1. Учасниками Акції можуть бути лише повністю дієздатні громадяни України:

4.1.1. які постійно проживають на території України;

4.1.2. яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років;

4.1.3. які здійснили купівлю товарів, про які йдеться в п. 3.1. Умов Акцій;

4.1.4. які повністю ознайомилися з Умовами Акцій, розуміють та приймають їх положення;

4.1.5. не входять до переліку осіб, зазначених в п. 4.3. Умов Акції.

4.2. Учасники Акції повинні відповідати одночасно усім вимогам, зазначеним в п. 4.1. Умов Акції, без будь-яких винятків.

4.3. Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь у ній:

4.3.1. власники та працівники Організатора, Партнерів Акції, власники та співробітники осіб, причетних до проведення Акції, а також члени родин вказаних осіб. Під членами родин розуміються дружина, чоловік, дитина, батько, мати, брат, сестра, дід, баба, онуки, інші утриманці або опікуни;

4.3.2. обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, які є нерезидентами України.

  1. Порядок участі в Акції

5.1. Враховуючи положення п. 5.2. Умов Акції, протягом Періоду проведення Акції, особі, яка має намір взяти участь в Акції, необхідно придбати будь-який годинник в Мережі «ДЕКА».

5.2. Кількість годинників, яку може придбати один Учасник Акції за різними чеками – необмежена. Кожен придбаний годинник підвищує шанс отримання призу.

  1. Розіграш Призів

6.1. Фонд призів Акції (надалі за текстом в множині – Призи, а в однині – Приз) включає в себе квиток на фінал Ліги Чемпіонів у м. Київ (26 травня 2018 року) у кількості 1 (одна) шт.

6.2. Розіграш Призу відбувається у строки, які вказані у п. 2.1. Умов Акції, шляхом випадкового голосування на веб-сайті random.org

6.3. Учасник Акції, який був визначений Переможцем Акції повинен отримати Приз не пізніше 22-00 годин 25 травня 2018 року.

6.4. Отримання Призу відбувається за наявності у Переможця оригіналу Паспорту.

6.5. Організатор залишає за собою право змінити кількість Призів, або включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені Умовами Акції.

6.6. Заміна Призу на грошовий еквівалент не допускається.

6.7. Якщо Переможець не отримає Приз у встановлений строк, вважається, що він добровільно відмовився від нього.

6.8. Повторно Приз, який не було отримано Переможцем, не розігрується.

  1. Інші положення

7.1. Учасники Акції погоджуються і гарантують, що будь-які збитки або витрати, понесені ними у зв’язку із участю в Акції, або при отриманні Призу, в будь- якому випадку не відшкодовуються Організатором Акції.

7.2. Беручи участь у Акції, Учасник Акції надає свою згоду Організатору і залученим ним третім особам на обробку своїх персональних даних, а саме їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, блокування, або знищення без будь-якого попереднього узгодження з Учасником Акції, виплат та інших компенсацій Учаснику Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Всі персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися в офісі Організатора за адресою вказаною у п. 2.1. Умов Акції.

7.3. Учасник Акції дає згоду на запис, фотографування або зйомку на кіноплівку свого зображення та/або голосу під час отримання Призу, їх трансляцію або опублікування Організатором, без будь-яких обмежень і без будь- якого попереднього узгодження з Учасником Акції, виплат чи інших компенсацій, без обмеження за територією, часом та способом використання, включаючи, зокрема, телебачення, радіо, Інтернет, газети, журнали, інші засоби реклами або маркетингу, у зв’язку з цією Акцією або іншими заходами.

7.4. Якщо проведенню цієї Акції перешкоджає будь-яка обставина або з обґрунтованих підстав вона не може проводитися, Організатор зберігає за собою право на свій власний розсуд змінити, припинити або скасувати Акцію.

7.5. У разі виникнення будь-яких спірних питань, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, є остаточним.

7.6. Ці Умови Акції можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на веб-сайті www.deka.ua